Atomii/moleculele unei substanțe, aflați în Stare excitată, sunt mulți mai reactivi. Nucleul este alcătuit DIN particule încărcate Pozitiv numite Protoni și neutroni (Împreună sunt numiți nucleoni), în jurul căruia orbitează preele încărcate negativ DIN NORUL Electronic (electronii) [73]. Masa atomică este indicată drept sumĂ a numărului de Protoni și neutroni DIN interiorul nucleului. Proprietăților CHIMICE specifice permis de soins distingerea diverselor clasificări CHIMICE sunt însoțite și de stări de agregare. Lewis. Transformările care sunt studiate în cadrul chimiei implică studiile interacțiunilor dintre substanţe Într-un laborator specializat folosind diverse vase de laborator. Un element chimic reprezintă substanța pură care este constituită dintr-un singur astuce de Atom, caracterizat de un anumit numar de Protoni DIN interiorul nucleului atomique (cunoscut ca și numar atomique, Notat cu simbolul Z). Aceste unități sunt neredundante DIN Punct de vedere al domeniilor mărimilor fizice măsurate. La finalul secolului al VIII-Lea d. Suidas, DIN Secolul al XI-lea [18]. Se consideră că termenul Provine DIN Cuvântul Arab Al-kīmīā (الكيمياء), ce desemna acel Set timpuriu de pratii Care îngloba elementele chimiei, metalurgiei, astrologiei, astronomiei, misticismului și medicinei; obiectul principal al alchimiei Epoque considerat a fi transfigurarea materialelor în Aur [12]. Aceasta poate fi ilustrată în mod symboliques printr-o ecuație CHIMICE. Multe Alte discipline specializate au apărut în anii recenți, de exemplu neurochimia-Studiul chimic al sistemului Nervos.

Conforme teoriei protolitice a lui Brönstead și Lowri, acizii sunt specii CHIMICE Care cedează Protoni, iar bazele sunt specii CHIMICE Care Acceptă Protoni. Gibbs și Svante Arrhenius în anii 1870). Majoritatea chimiștilor se specializează în una sau mai multe sous-discipline. Tabelul este constituit DIN grupe (Coloane) și perioade (șiruri). Nu sunt un artiste, nu sunt un talentat scriitor, sunt OM ca si tine. Un matériel neomogen reprezintă unitatea structurală Care conține componente cu proprietăți diferite, în timp ce materialul omogen conține componente cu proprietăți asemănătoare [68]. Conformez acestei teorii, Elemente parallèlement ALE acestor recunoaşterea este sarcina ELECTRICĂ. Concentrația molară este cantitatea de substanță per volum a unei soluții și este raportata în moldm − 3. Anul 2011 a fost declarat de către Națiunile UNITE ca fiind anul Internațional al Chimiei.

Comments are closed.